‘Sweet Potato’

 

Teacher Angela would like to share a funny teaching experience. When Angela teaches students online via Skype, she would normally share her computer screen with her student. One day the teacher greeted the student as follows;

 

Viewing Options;

> View With Transliteration (phonetics)

> View With No Transliteration

> View Thai Script Only

 

Kruu Angelaเกิดอะไรขึ้นในชั้นเรียนออนไลน์

สวีทโปเทโท้ เรียกว่า มันแกว ในภาษาเหนือของไทย ใครทุกคนที่ได้อ่านเรื่องนี้ ทำตามคุณครูทำด้วยนะคะ จะได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในชั้นเรียน

เวลาที่คุณครูสอนออนไลน์บนสไกป์ จะต้องแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์บทเรียนให้นักเรียนได้ดูด้วย

ในชั้นเรียนออนไลน์

วันหนึ่งคุณครูทักทายนักเรียน

คุณครู “สวัสดีค่ะ คุณสบายดีไหมคะ”

นักเรียน “สวัสดีครับ ผมสบายดีครับ ขอบคุณครับ แล้วคุณละครับ”

คุณครู “ฉันสบายดีค่ะ ขอบคุณค่ะ คุณกินข้าวหรือยังคะ กินข้าวกับอะไรคะ”

นักเรียน “ผมกินข้าวแล้วครับ กินข้าวกับหมูปิ้งและผักสด แล้วคุณละครับ”

คุณครู “ฉันกินแล้วค่ะ กินกับไก่อบกับมันแกวปิ้ง”

นักเรียน “มันแกวคืออะไรครับ” [มันแกวเป็นคำใหม่สำหรับนักเรียน]

คุณครู “มันแกว คือ สวีทโปเทโท้”

นักเรียน “ผมไม่รู้จัก มันคืออะไรครับ”

คุณครู “ฉันจะให้คุณดูรูปภาพจากกลูเกิลนะคะ”

เวลาสอน คุณครูใช้กลูเกิลช่วยอธิบายคำศัพท์ด้วยภาพ เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร ดังนั้น คุณครูเขียนคำว่า “รูปมันแกว” บนกลูเกิล แล้วรูปภาพก็ปรากฎมากมาย

นักเรียน “โอ้!!!! คุณครู”

คุณครู “โอ้! ฉันขอโทษค่ะ”

ดังนั้น คุณครูหยุดแสดงภาพหน้าจอและค้นหาด้วยคำว่า “รูปมันเทศ” แทน รูปที่แสดงออกมาเป็นสวีทโปเทโท้

คุณครู “ฉันขอโทษค่ะ มันแกวเป็นเนตไอดอลไทยค่ะ”

นักเรียน “คุณครูครับ ผมอยากกินมันแกวปิ้งครับ”

คุณครู “คุณจะต้องปิ้งคนเดียวนะคะ”