Thai Translation Service

ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

 

บริการแปลเอกสาร

แปลอย่างมืออาชีพ บริการอย่างเป็นกันเอง

 

โดยนักแปลภาษาสมาชิกสถาบันนักแปลภาษาแห่งสหราชอาณาจักรฯ (CIOL)

 

Thai Style เป็นสื่อกลางช่วยบริษัทอื่นๆ และบุคคลทั่วไปด้านการเรียนการสอนภาษาไทย รวมถึงช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม มารยาท การเข้าสังคม ฯลฯ ของไทย เราได้รับการตอบรับจากลูกค้าของเรา ซึ่งนับได้ว่าเรามีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของธุรกิจงานบริการด้านภาษาไทยทั้งในสหราชอาณาจักรอังกฤษ และ ประเทศไทย

งานบริการด้านภาษาไทย-อังกฤษของเรา มีดังนี้คือ งานบริการแปลภาษา งานล่าม งานพัฒนาส่งเสริมภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย งานพิสูจน์อักษร (งานอ่านตรวจทาน) และงานด้านภาษาไทย-อังกฤษอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เราภูมิใจในงานบริการของเราว่าเราให้บริการอย่างดีที่สุดกับลูกค้าของเรา ทั้งประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้า การตรงต่อเวลา มาตรฐานสูงสุดในการแปล และความคุ้มค่าต่อเงินที่ลูกค้าได้จ่ายมา

การแปลภาษาและการเป็นล่ามสื่อภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นต้องมีประสบการณ์ และจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านต่างๆ ของทั้งสองภาษา เรามีทีมงานที่มีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การตลาด และการท่องเที่ยว ดังนั้น เราสามารถแปลงานเอกสารต่างๆ ที่ซับซ้อนได้ หรือแม้แต่แปลประโยคสั้นๆ สำหรับรอยสัก

 

บริการและราคา

เอกสารและโลคัลไลเซชั่น

จดหมาย สัญญาต่าง ๆ หนังสือสำคัญบริษัท ข้อความ เว็บไซต์ ฯลฯ

 

ใช้บริการแปลภาษาโดยนักแปลภาษาของเราในประเทศไทย ราคาอยู่ที่ 0.50 บาท – 4 บาท ต่อคำ ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร ราคาแปลขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท

ใช้บริการแปลภาษาโดยนักแปลภาษารับรองโดยสถาบันนักแปลภาษาแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ (CIOL) ราคาอยู่ที่ £0.06 – £0.12 ต่อคำ ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร ราคาแปลขั้นต่ำอยู่ที่ £25 บาท มี CV และหนังสือรับรองให้คุณตรวจได้ คลิกที่นี่เพื่อตรวจ การเป็นสมาชิก สถาบันนักแปลภาษาแห่งสหราชอาณาจักรฯ (CIOL)

ใบสำคัญและใบทะเบียน

ทะเบียนสมรส ทะเบียนกิด ทะเบียนหย่า ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ, (1-2 หน้า)

 

ขั้นตอนในการแปลเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยเพื่อใช้ในการยื่นต่อหน่วยงานราชการของประเทศอื่น ๆ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น

 1. แปลเอกสารตัวจริงเป็นภาษาที่ต้องการ นักแปลเขียนรับรองแปลถูกต้องบนใบแปลและลงลายมือชื่อรับรอง
 2. นำใบแปลที่รับรองและลงลายมือชื่อแล้วไปที่กรมกงสุลหรือสถานทูตไทยลงนิติกรณ์รับรองเอกสาร เพื่อแสดงความแท้จริงและความถูกต้องโดยหน่วยงานรัฐบาลของไทย
 3. หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว น่วยงานราชการของประเทศอื่น ๆ จะยอมรับเอกสารตัวจริงของคุณและใบแปลที่ได้รับการลงนิติกรณ์แล้ว สำหรับการยื่นต่าง ๆ เช่น ยื่นขอวีซ่า ยื่นสมัครเรียนในโรงเรียนที่ต่างประเทศ เป็นต้น

 

บริการแปล

 • บริการแปลเสร็จภายใน 5 วันทำการ = 500 บาท
 • บริการแปลเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง = 1,000 บาท
 • ส่งอีเมลหาเราพร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ต้องการแปลไปที่ info@thai-translate.it
 • เราจะทำการตรวจเอกสารของคุณและยืนยันบริการและราคา และส่งใบเรียกเก็บงานค่าบริการออนไลน์ทาง PayPal หรือส่งรายละเอียดธนาคารเพื่อให้คุณทำการโอนเงินค่าบริการ
 • เราจะแปลเอกสารให้เสร็จภายในวันที่ตกลง และจะส่งใบแปลให้คุณโดยไปรณีย์ อีเอ็มเอส ไปที่ที่อยู่ของคุณในประเทศไทย

คุณสามารถส่งเอกสารตัวจริงและใบแปลที่ได้รับการรับรองโดยผู้แปลแล้วไปรับรองนิติกรณ์ได้ที่สถานกงสุลด้วยตนเอง ดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์สถานกงสุลได้โดยคลิกที่นี่ หรือให้เราช่วยดำเนินการให้คุณโดยมีค่าใช้จ่ายตามด้านล่างนี้

บริการแปลและรับรองนิติกรณ์ที่กรมกงสุล

 • บริการแปลเสร็จภายใน 5 วันทำการ = 500 บาท
 • บริการแปลเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง = 1,000 บาท
 • บริการรับรองนิติกรณ์ที่กรมกงสุล = 1000 baht
 • ส่งอีเมลหาเราพร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ต้องการแปลไปที่ info@thai-translate.it
 • เราจะทำการตรวจเอกสารของคุณและยืนยันบริการและราคา และส่งใบเรียกเก็บงานค่าบริการออนไลน์ทาง PayPal หรือส่งรายละเอียดธนาคารเพื่อให้คุณทำการโอนเงินค่าบริการ
 • คุณจะต้องส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์และใบมอบอำนาจให้ทำการรับรองนิติกรณ์ที่กรมกงสุลแทนคุณมาให้เรา เราจะส่งตัวอย่างใบมอบอำนาจให้คุณ
 • เราจะแปลเอกสารให้เสร็จภายในวันที่ตกลง
 • หลังจากเราได้รับเอกสารตัวจริง ใบมอบอำนาจ จากคุณ เราจะนำใบแปลไปทำการรับริงนิติกรณ์แทนคุณที่กรมกงสุล
 • มื่อใบแปลได้รับการลงนิติกรณ์แล้ว เราจะส่งเอกสารตัวจริงและใบแปลกับไปให้คุณโดยไปรณีย์ อีเอ็มเอส ไปที่ที่อยู่ของคุณในประเทศไทย

 

นักแปลภาษารับรองโดย สำนักนักแปลภาษาแห่งสหราชอาณาจักรฯ (CIOL)

แปลโดยนักแปลภาษาสมาชิกสถาบันนักแปลภาษาแห่งสหราชอาณาจักรฯ (CIOL) หากคุณต้องการยื่นเอกสารภาษาไทยต่อหน่วยงานของสหราชอาณาจักรฯ (อังกฤษ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ) คุณสามารถใช้บริการแปลภาษานี้และคุณไม่จำเป็นต้องนำเอกสารไปทำการลงนิติกรณ์โดยกรมกงสุลหรือสถานทูตไทย

 • บริการแปลเสร็จภายใน 7 วันทำการ = £35
 • บริการแปลเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง = £50
 • ส่งอีเมลหาเราพร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ต้องการแปลไปที่ info@thai-translate.it
 • เราจะทำการตรวจเอกสารของคุณและยืนยันบริการและราคา และส่งใบเรียกเก็บงานค่าบริการออนไลน์ทาง PayPal หรือส่งรายละเอียดธนาคารเพื่อให้คุณทำการโอนเงินค่าบริการ
 • หรือคุณสามารถ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้โดยคลิกที่นี่ เพื่อความรวดเร็วและจ่ายเงินออนไลน์ได้ทันที
 • เราจะแปลเอกสารให้เสร็จภายในวันที่ตกลง และสำนักงานของเราที่สหราชอาณาจักรจะส่งใบแปลให้คุณโดยไปรณีย์ 1st class Royal Mail ไปที่ที่อยู่ของคุณในสหราชอาณาจักร
 • โทร (+44)02032895550 สำหรับคำถามใด ๆ

บริการแปลเอกสาร

“บริการแปลภาษาที่เชื่อถือได้และรวดเร็ว ไม่มีงานใดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปสำหรับเรา เราสามารถแปลประโยคสั้นๆ หรือแปลทั้งเว็บไซท์ได้

 

สำหรับท่านที่ต้องการแปลด่วน เรามีบริการแปลด่วนเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงด้วยเช่นกัน”

 • เอกสารทั่วไป ธุรกิจ กฎหมาย
 • เอกสารงานช่างเทคนิค งานวิศวกร งานวิทยาศาสตร์ งานแพทย์ งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ งานเว็บไซท์
 • เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า สูติบัตร ราคาค่าจ้างแปลเริ่มต้นที่ £30
 • รับประกัน เราประเมินราคาที่เหมาะสมต่องาน และส่งงานตรงเวลา
 • เรามี บริการด่วน เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
 • ไม่มีงานใดใหญ่หรือเล็กเกินไป

ประเมินราคา

“เพื่อให้เราประเมินราคาค่าจ้างแปลเอกสารของคุณได้อย่างถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วเราจะอีเมลล์กลับหาคุณเพื่อแจ้งราคา”

ประเมินราคา

 • Max. file size: 256 MB.

[sp_testimonial id=”22953″]

การรับรองแปลถูกต้อง คืออะไร

ผู้แปลจะลงลายมือชื่อในใบแปลเพื่อรับรองว่าได้แปลถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับ

– เราจะส่งใบแปลที่ได้ลงชื่อรับรองแปลถูกต้องโดยผู้แปลแล้วนั้นไปให้คุณทางไปรษณีย์ ถ้าส่งภายในประเทศไทยหรือประเทศอังกฤษ เราไม่คิดค่าไปรษณีย์เพิ่มเติม

ลีกัลไลเซชั่น หรือ การรับรองนิติกรณ์ คืออะไร

– การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อ และตราประทับในตำแหน่งหน้าที่รับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารสำคัญทางราชการออกให้และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน การรับรองเอกสารนี้เป็นระบบสากลที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้กำหนดขี้นแต่เป็นประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน

หน่วยงานรัฐใดที่มีอำนาจในการรับรองเอกสารตามกฏหมาย

– คุณสามารถยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หรือถ้าคุณอาศัยอยู่ต่างประเทศคุณสามารถยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารได้ที่สถานทูตไทย ณ ประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ทำไมใบแปลของคุณจะต้องมีการรับรองเอกสารตามกฏหมาย

ใบแปลของคุณจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ถ้าหากคุณต้องการที่จะใช้ใบแปลนั้นๆ ในการยื่นเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศ (ตามภาษาที่ถูกแปล) เช่น การยื่นขอวีซ่า

1) ผู้แปลจะต้องลงลายมือชื่อรับรองการแปลถูกต้อง 2) รับรองความถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าพนักงาน 3) ใบแปลที่ได้ถูกรับรองจากเจ้าพนักงานแล้วสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองนิติกรณ์ โปรดคลิกที่ลิงค์ต่างๆ ด้านล่างนี้

– กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ : Here

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องนิติกรณ์ขอรับรองเอกสารแปล ได้ที่เว็บไซท์ของกรมการกงสุล : Here

– สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน : Here

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องนิติกรณ์ขอรับรองเอกสารแปล ได้ที่เว็บไซท์ของสถานทูต : Here

สอบถามข้อมูล

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดส่งอีเมลถึงเรา info@thai-translate.it

ตำแหน่งครู

ค้นหาครูไทย